Logo Yazılım ile ilgili Tablo Bilgileri

CARİ HESAP  KARTI

LG_XXX_CLCARD

Kart tipi ( ACTIVE )

(1:Alıcı 2:Satıcı 3:Alıcı+Satıcı)
—–
CARİ HESAP HAREKETİ

LG_XXX_XX_CLFLINE

Hareket türü (TRCODE )
01:Nakit tahsilat,
02:Nakit ödeme,
03:Borç dekontu,
04:Alacak dekontu,
05:Virman Işlemi,
06:Kur farkı işlemi,
12:Özel işlem,
20:Gelen havaleler,
21:Gönderilen havaleler,
31:Mal alım fat.,
32: Perakende satış iade fat.
33:Toptan satış iade fat.,
34:Alınan hizmet fat.,
35:Alınan proforma fat.,
36:Alım iade fat.,
37:Perakende satış fat.,
38:Toptan satış fat.,
39:Verilen hizmet faturası,
40:Verilen proforma fat.,
41:Verilen vade farkı fat.,
42:Alınan Vade farkı fat.,
43:Alınan fiyat farkı fat.,
44:Verilen fiyat farkı fat.,
56:Müsthsil makbuzu,
61:Çek girişi,
62:Senet girişi,
63:Çek çıkış cari hesaba,
64:Senet çıkış cari hesaba


ÇEK SENET KARTI  LG_XXX_XX_CSCARD
Şimdiki statüsü ( CURRSTAT )

(doc=1 ise 1:Müşteriye iade, 2:Portföyden tahsil, 3:Bankada tahsil, 4:Portföyde karşılıksız, 5:Bankada karşılıksız, 6:Müşteriden portföye iade, 7:Bankadan portföye iade, 8:Müşteriden karşılıksız iade, 9:Cirodan tahsil, A:Tahsil edilemiyor.)
(doc=2 ise 1:Müşteriye iade, 2:Portföy-den tahsil, 3:Bankada tahsil, 4:Portföyde protestolu, 5:Bankada protestolu, 6:Müşteriden portföye iade, 7:Bankadan portföye iade, 8:Müşteriden protestolu iade, 9:Cirodan tahsil, A:Tahsil edilemiyor)

—-
BORDRO
Cek ve sentelerle ilgili tüm hareketler cek/senet bordroları aracılığı ile kaydedilmekte ve bu kayıtlar CSROLL tablosunda tutulmaktadır.

İşlem türü ( TRCODE )

1:Çek girişi, 2:Senet girişi, 3:Çek çıkış(cari hesaba), 4:Senet çıkış (cari hesaba), 5:Çek çıkış(banka tahsil), 6:Senet çıkış (Banka tahsil), 7:Çek çıkış (banka teminat), 8:Senet çıkış (banka teminat), 9:İşlem Bordrosu (müşteri çeki),10:İşlem bordrosu (müşteri senedi), 11:İşlem bordrosu (kendi çekimiz), 12:İşlem bordrosu (borç senedimiz)
(doc=3 ise 1:Müşteriden iade, 2:Müşteri-de tahsil.)
(doc=4 ise 1:Müşteriden iade, 2:Müşteri-de tahsil, 3:Müşteride protesto, 4:Tahsil edilemiyor

—-
ÇEK SENET HAREKETİ  LG_XXX_XX_CSTRANS

STATUS =
1:Portföyde, 2:Ciro edildi, 3:Teminata verildi, 4:Tahsile verildi, 5:Protestolu tahsile verildi, 6:İade edildi, 7:Protesto edildi, Tahsil edildi, Kendi çekimiz, 10:Borç senedimiz, 11:Karşılığı yok, 12:Tahsil edilemiyor

—-

FATURA
INVOICE tablosunda veri tabanına kaydedilen faturaların başlık bilgileri tutulmaktadır. Faturanın satır bilgilerine ulaşmak için STLINE tablosu okunmalıdır.
Fatura türü  ( TRCODE )

1: Mal alım faturası
2: Perakende satış iade faturası
3: Toptan satış iade faturası
4: Alınan hizmet faturası
5: Alınan proforma fatura
6: alım iade faturası
7: Perakende satış faturası
8: Toptan satış faturası
9: Verilen hizmet faturası
10: Verilen proforma fatura
13: Alınan Fiyat farkı faturası
14: Verilen fiyat farkı faturası
26: Müstahsil makbuzu

——

STOK FİŞLERİ
Ambar fişi, giriş çıkış fişleri ve irsaliyele kayıtlarının başlık bilgileri STFICHE tablosunda tutulmaktadır. Stok hareketlerine ulaşmak için STFLINE tablosunun okunması gerekmektedir.

Fiş türü ( TRCODE )

1:Mal alım irsaliyesi,
2:Per. sat. iade irs., 3:Topt.sat. iade irs.,
4:Kons. çıkış iade irs., 5:Konsinye giriş irs.,
6:Alım iade irs., 7:Perakende satış irs.,
8:Toptan satış irs., 9:Konsinye çıkış irs.,
10:Konsinye giriş iade irs., 11:Fire fişi,
12:Sarf fişi, 13:üretimden giriş fişi,
14:Devir fişi, 25:Ambar fişi,
26:Mustahsil irs., 50:Sayım Fazlası Fişi, 51: Sayım Eksiği Fişi

Stok Kartları;
LG_XXX_ITEMS

Kart türü (CARDTYPE)
1 : Ticari mal
2 : Karma koli
3 : Depozitolu mal
4 : Sabit kıymet
10 : Hammadde
11 : Yarımamul
12 : Mamul
13 : Tükletim malı
20 : M.sınıfı (genel)
21 : M.sınıfı (tablolu)
22 : Firma dosyaları oluşturulurken default olarak eklenen malzeme sınıfı

——————————————————————————————–

FATURA

INVOICE tablosunda veri tabanına kaydedilen faturaların başlık bilgileri tutulmaktadır. Faturanın satır bilgilerine ulaşmak için STLINE tablosu okunmalıdır.
Fatura türü  ( TRCODE )
1: Mal alım faturası
2: Perakende satış iade faturası
3: Toptan satış iade faturası
4: Alınan hizmet faturası
5: Alınan proforma fatura
6: alım iade faturası
7: Perakende satış faturası
8: Toptan satış faturası
9: Verilen hizmet faturası
10: Verilen proforma fatura
13: Alınan Fiyat farkı faturası
14: Verilen fiyat farkı faturası
26: Müstahsil makbuzu
———————————————————
STOK FİŞLERİ
Ambar fişi, giriş çıkış fişleri ve irsaliyele kayıtlarının başlık bilgileri STFICHE tablosunda tutulmaktadır. Stok hareketlerine ulaşmak için STFLINE tablosunun okunması gerekmektedir.
Fiş türü ( TRCODE )
1:Mal alım irsaliyesi,
2:Per. sat. iade irs., 3:Topt.sat. iade irs.,
4:Kons. çıkış iade irs., 5:Konsinye giriş irs.,
6:Alım iade irs., 7:Perakende satış irs.,
8:Toptan satış irs., 9:Konsinye çıkış irs.,
10:Konsinye giriş iade irs., 11:Fire fişi,
12:Sarf fişi, 13:üretimden giriş fişi,
14:Devir fişi, 25:Ambar fişi,
26:Mustahsil irs., 50:Sayım Fazlası Fişi, 51: Sayım Eksiği Fişi
————————————
Stok Kartları;
LG_XXX_ITEMS
Kart türü (CARDTYPE)
1 : Ticari mal
2 : Karma koli
3 : Depozitolu mal
4 : Sabit kıymet
10 : Hammadde
11 : Yarımamul
12 : Mamul
13 : Tükletim malı
20 : M.sınıfı (genel)
21 : M.sınıfı (tablolu)
22 : Firma dosyaları oluşturulurken default olarak eklenen malzeme sınıfı
————————
CARİ HESAP  KARTI
LG_XXX_CLCARD
Kart tipi ( ACTIVE )
(1:Alıcı 2:Satıcı 3:Alıcı+Satıcı)
—–
CARİ HESAP HAREKETİ
LG_XXX_XX_CLFLINE
Hareket türü (TRCODE )
01:Nakit tahsilat,
02:Nakit ödeme,
03:Borç dekontu,
04:Alacak dekontu,
05:Virman Işlemi,
06:Kur farkı işlemi,
12:Özel işlem,
20:Gelen havaleler,
21:Gönderilen havaleler,
31:Mal alım fat.,
32: Perakende satış iade fat.
33:Toptan satış iade fat.,
34:Alınan hizmet fat.,
35:Alınan proforma fat.,
36:Alım iade fat.,
37:Perakende satış fat.,
38:Toptan satış fat.,
39:Verilen hizmet faturası,
40:Verilen proforma fat.,
41:Verilen vade farkı fat.,
42:Alınan Vade farkı fat.,
43:Alınan fiyat farkı fat.,
44:Verilen fiyat farkı fat.,
56:Müsthsil makbuzu,
61:Çek girişi,
62:Senet girişi,
63:Çek çıkış cari hesaba,
64:Senet çıkış cari hesaba
—————————-
ÇEK SENET KARTI  LG_XXX_XX_CSCARD
Şimdiki statüsü ( CURRSTAT )
(doc=1 ise 1:Müşteriye iade, 2:Portföyden tahsil, 3:Bankada tahsil, 4:Portföyde karşılıksız, 5:Bankada karşılıksız, 6:Müşteriden portföye iade, 7:Bankadan portföye iade, 8:Müşteriden karşılıksız iade, 9:Cirodan tahsil, A:Tahsil edilemiyor.)
(doc=2 ise 1:Müşteriye iade, 2:Portföy-den tahsil, 3:Bankada tahsil, 4:Portföyde protestolu, 5:Bankada protestolu, 6:Müşteriden portföye iade, 7:Bankadan portföye iade, 8:Müşteriden protestolu iade, 9:Cirodan tahsil, A:Tahsil edilemiyor)
ÇEK SENET HAREKETİ  LG_XXX_XX_CSTRANS
STATUS =
1:Portföyde, 2:Ciro edildi, 3:Teminata verildi, 4:Tahsile verildi, 5:Protestolu tahsile verildi, 6:İade edildi, 7:Protesto edildi, Tahsil edildi, Kendi çekimiz, 10:Borç senedimiz, 11:Karşılığı yok, 12:Tahsil edilemiyor
——————————————————————————————
BORDRO
Cek ve sentelerle ilgili tüm hareketler cek/senet bordroları aracılığı ile kaydedilmekte ve bu kayıtlar CSROLL tablosunda tutulmaktadır.
İşlem türü ( TRCODE )
1:Çek girişi, 2:Senet girişi, 3:Çek çıkış(cari hesaba), 4:Senet çıkış (cari hesaba), 5:Çek çıkış(banka tahsil), 6:Senet çıkış (Banka tahsil), 7:Çek çıkış (banka teminat), 8:Senet çıkış (banka teminat), 9:İşlem Bordrosu (müşteri çeki),10:İşlem bordrosu (müşteri senedi), 11:İşlem bordrosu (kendi çekimiz), 12:İşlem bordrosu (borç senedimiz)
(doc=3 ise 1:Müşteriden iade, 2:Müşteri-de tahsil.)
(doc=4 ise 1:Müşteriden iade, 2:Müşteri-de tahsil, 3:Müşteride protesto, 4:Tahsil edilemiyor
————————
TABLO ADLARI VE ACIKLAMALARI
LG_XXX_XX_BNFICHE
Banka fişleri
LG_XXX_XX_BNFLINE
Banka hareketleri
LG_XXX_XX_BNTOTFIL
Banka aylık toplamları
LG_XXX_XX_CLFICHE
Cari hesap fişeri
LG_XXX_XX_CLFLINE
Cari hesap hareketleri
LG_XXX_XX_CLRNUMS
Cari hesap risk tabloları
LG_XXX_XX_CLTOTFIL
Cari hesap aylık toplamları
LG_XXX_XX_CSCARD
Malzeme alış/satış aylık toplamları
LG_XXX_XX_STINVTOT
Günlük malzeme ambar toplamları
LG_XXX_XX_STLINE
Malzeme hareketleri
LG_XXX_XX_TRANSAC
Firma dönem bilgileri
LG_XXX_ACCCODES
Entegrasyon bağlantı kodları
FİRMA TABLOLARI
LG_XXX_ASCOND
Alış/Satış koşulları
LG_XXX_BANKACC
Masraf malzemeleri
LG_XXX_EMGRPASS
Çalışan-Grup ataması
LG_XXX_EMPGROUP
Çalışan grubu
LG_XXX_EMPLOYEE
Çalışanlar
LG_XXX_EMUHACC
Kasalar
LG_XXX_LABORREQ
Çalışan ihtiyaçları
LG_XXX_LNGEXCSETS
Bazı kayıtların diğer dillerdeki açıklamaları
LG_XXX_LNOPASGN
Operasyon-Malzeme ilişkisi
LG_XXX_LOCATION
Stok yerleri
LG_XXX_LOGREP
LOG (izleme) kaydı
LG_XXX_OCCUPATN
Kaynak kullanımları (üretim)
LG_XXX_OPATTASG
Operasyon-Özellik ataması
Karma koli satırları
LG_XXX_SUPPASGN
Malzeme-Tedarikçi ataması
LG_XXX_TARGETS
Satış elemanı hareketleri
LG_XXX_TOOLREQ
Araç ihtiyacları
LG_XXX_TRGPAR
Trigger parametreleri
LG_XXX_UNITSETC
Birim setleri arası çevrim katsayıları
LG_XXX_UNITSETF
Çek/Senet kartları
LG_XXX_XX_CSHTOTS
Kasa aylık toplamları
LG_XXX_XX_CSROLL
Çek/Senet bordroları
LG_XXX_XX_CSTRANS
Çek/Senet hareketleri
LG_XXX_XX_EMFICHE
Malzeme seri lot no. Bilgileri
LG_XXX_XX_SLQCASGN
Kalite kontrol hareketleri
LG_XXX_XX_SLTRANS
Seri/Lot hareketleri
LG_XXX_XX_SRVNUMS
Aylık hizmet toplamları
LG_XXX_XX_SRVTOT
Aylık hizmrt alış/satış toplamları
LG_XXX_XX_STFICHE
Stok fişleri
LG_XXX_XX_STINVENS
Cari hesap kartları
LG_XXX_CLINTEL
Cari hesap istihbarat bilgileri
LG_XXX_COPRDBOM
Reçete-ek ürün ataması
LG_XXX_CRDACREF
Kart-Muhasbe kodları
LG_XXX_DECARDS
İndirim/Masraf kartları
LG_XXX_DISPLINE
İş emirleri
LG_XXX_DISTLINE
Dağıtım şablonu satırları
LG_XXX_DISTTEMP
Dağıtım şablonları
LG_XXX_EMCENTER
LG_XXX_OPERTION
Operasyonlar
LG_XXX_OPRTREQ
Operasyon ihtiyacları
LG_XXX_PAYLINES
Ödeme plan satırları
LG_XXX_PAYPLANS
Ödeme planları
LG_XXX_PEGGING
İşlem bağlantıları (üretim emri, sipariş)
LG_XXX_PRCARDS
Promosyon kartları
LG_XXX_PRCLIST
Alış/Satış fiyatları
LG_XXX_PRODORD
Üretim emirleri
Birim setleri
LG_XXX_UNITSETL
Birimler
LG_XXX_WORKSTAT
İş istasyonları
LG_XXX_WSATTASG
İş ist.-Özellik ataması
LG_XXX_WSATTVAS
İş ist.-Özellik değeri ataması
LG_XXX_WSCHCODE
İş istasyonu özellikleri
LG_XXX_WSCHVAL
İş istasyonu özellik değerleri
LG_XXX_WSGRPASS
İş istasyonu-grup ataması
LG_XXX_WSGRPF
Muhasebe fişleri
LG_XXX_XX_EMFLINE
Muhasebe hareketleri
LG_XXX_XX_EMUHTOT
Muhasebe aylık toplamları
LG_XXX_XX_FOLDER
Döküman katalog bilgileri (watermark varsa)
LG_XXX_XX_INVOICE
Banka hesapları
LG_XXX_BNCARD
Bankalar
LG_XXX_BOMASTER
Ürün reçeteleri
LG_XXX_BOMLINE
Ürün reçete satırları
LG_XXX_BOMREVSN
Ürün reçete revizyonları
LG_XXX_CHARASGN
Malzeme özellik ataması
LG_XXX_CHARCODE
Özellik kodları
LG_XXX_CHARVAL
Özellik değerleri
LG_XXX_CLCARD
Muhasebe hesapları
LG_XXX_ENGCLINE
Mühendislik değişikliği işlemi
LG_XXX_FAREGIST
Sabit kıymet kayıtları
LG_XXX_FAYEAR
Sabit kıymet yıllık kaydı
LG_XXX_FIRMDOC
LG_XXX_PRVOPASG
Öceki operasyon ilişkileri
LG_XXX_QASGN
Kalite kontrol hareketi- Kalite kontrol ataması
LG_XXX_QCLVAL
Kalite kontrol değerleri
LG_XXX_QCSET
Kalite kontrol setleri
LG_XXX_QCSLINE
Kalite kontrol satırları
LG_XXX_ROUTE
Satış yönetim raporları
LG_XXX_ROUTETRS
İş istasyonu grupları
FİRMA BAĞIMSIZ TABLOLAR
L_CAPIDEF
Kuruluş bilgileri (ambar, işyer, fabrika vb.)
L_CDBTMP
Form boyutları
L_CITY
Şehirler
L_COUNTRY
Ülkeler
L_DAILYEXCHANGES
Günlük döviz kurları
L_GOUSERS
Faturalar
LG_XXX_XX_KSLINES
Kasa işlemleri
LG_XXX_XX_ORFICHE
Sipariş fişleri
LG_XXX_XX_ORFLINE
Sipariş hareketleri
LG_XXX_XX_PAYTRANS
Ödeme/Tahsilat hareketleri
LG_XXX_XX_PERDOC
Döküman bilgileri (örnek malzeme resmi)
LG_XXX_XX_PRDCOST
Maliyet dönem kapama kayıtları
LG_XXX_XX_PRODUCER
Müstahsil faturası
LG_XXX_XX_SERILOTN
Döküman katalog girişi(watermark)
LG_XXX_INVDEF
Malzeme-Ambar bilgileri
LG_XXX_ITEMS
Malzemeler
LG_XXX_ITEMSUBS
Malzeme alternatifleri
LG_XXX_ITMBOMAS
Malzeme-Ürecetesi ataması
LG_XXX_ITMCLSAS
Malzeme-Malzeme sınıfı ataması
LG_XXX_ITMFACTP
Malzeme-Fabrika bilgileri
LG_XXX_ITMUNITA
Malzeme-Birim ataması
LG_XXX_ITMWSDEF
Malzeme-İş ist. bilgileri
LG_XXX_ITMWSTOT
Malzeme-İş ist. Toplamları (günlük)
LG_XXX_KSCARD
Satış rota satırları
LG_XXX_ROUTING
Üretim rotaları
LG_XXX_RTNGLINE
Üretim rota stırları
LG_XXX_SELCHVAL
Malzeme-Özellik değerleri
LG_XXX_SLSCLREL
Satış elemanı-Cari hesap ilişkisi
LG_XXX_SLSMAN
Satış elemanları
LG_XXX_SPECODES
Özel kodlar
LG_XXX_SRVCARD
Hizmet kartları
LG_XXX_SRVUNITA
Hizmet kaydı-Birim ataması
LG_XXX_STCOMPLN
Kullanıcılar
L_LDOCNUM
Döküman numaralama şablonları
L_NET
Network kontrolü (kimlerin hangi firma ve dönemle çalıştığı)
L_POSTCODE
Posta kodları
L_RPFILTSXXX
Kaydedilen rapor filtreleri
L_RPLAYS_XXX
Kaydedilen rapor tasarımları
L_SHPAGENT
Sevkiyat firmaları
L_SHPTYPES
Sevkiyat türleri
L_TRADGRP
Ticari işlem grupları
—————————————————————–
1 NOLU FIRMA 1 NOLU DONEM İÇİN CARİ BAKİYE LİSTESİ
SELECT CLCARD.CODE AS KODU, CLCARD.DEFINITION_ AS ÜNVANI,
(SUM((1 – CLFLINE.SIGN) * CLFLINE.AMOUNT) – SUM(CLFLINE.SIGN * CLFLINE.AMOUNT)) AS [BAKIYE] FROM
LG_001_01_CLFLINE CLFLINE INNER JOIN
LG_001_CLCARD CLCARD ON CLFLINE.CLIENTREF = CLCARD.LOGICALREF AND CLFLINE.CANCELLED = 0
GROUP BY CLCARD.CODE, CLCARD.DEFINITION_, CLCARD.ACTIVE
HAVING (CLCARD.CODE LIKE ‘%’) and (CLCARD.DEFINITION_ LIKE ‘%’)
AND (CLCARD.ACTIVE = 0) ORDER BY CLCARD.CODE DESC
————————————————————————————————————————–
TABLO ISIMLERI
LG_XXX_PRCLIST Alış/Satış fiyatları
LG_XXX_ASCOND Alış/Satış koşulları
LG_XXX_TOOLREQ Araç ihtiyacları
LG_XXX_XX_SRVNUMS Aylık hizmet toplamları
LG_XXX_XX_SRVTOT Aylık hizmrt alış/satış toplamları
LG_XXX_XX_BNTOTFIL Banka aylık toplamları
LG_XXX_XX_BNFICHE Banka fişleri
LG_XXX_XX_BNFLINE Banka hareketleri
LG_XXX_BANKACC Banka hesapları
LG_XXX_BNCARD Bankalar
LG_XXX_LNGEXCSETS Bazı kayıtların diğer dillerdeki açıklamaları
LG_XXX_UNITSETF Birim setleri
LG_XXX_UNITSETC Birim setleri arası çevrim katsayıları
LG_XXX_UNITSETL Birimler
LG_XXX_XX_CLTOTFIL Cari hesap aylık toplamları
LG_XXX_XX_CLFICHE Cari hesap fişeri
LG_XXX_XX_CLFLINE Cari hesap hareketleri
LG_XXX_CLINTEL Cari hesap istihbarat bilgileri
LG_XXX_CLCARD Cari hesap kartları
LG_XXX_XX_CLRNUMS Cari hesap risk tabloları
LG_XXX_EMPGROUP Çalışan grubu
LG_XXX_LABORREQ Çalışan ihtiyaçları
LG_XXX_EMGRPASS Çalışan-Grup ataması
LG_XXX_EMPLOYEE Çalışanlar
LG_XXX_XX_CSROLL Çek/Senet bordroları
LG_XXX_XX_CSTRANS Çek/Senet hareketleri
LG_XXX_XX_CSCARD Çek/Senet kartları
LG_XXX_DISTTEMP Dağıtım şablonları
LG_XXX_DISTLINE Dağıtım şablonu satırları
LG_XXX_XX_PERDOC Döküman bilgileri (örnek malzeme resmi)
LG_XXX_XX_FOLDER Döküman katalog bilgileri (watermark varsa)
LG_XXX_FIRMDOC Döküman katalog girişi(watermark)
L_LDOCNUM Döküman numaralama şablonları
LG_XXX_ACCCODES Entegrasyon bağlantı kodları
LG_XXX_XX_INVOICE Faturalar
LG_XXX_XX_TRANSAC Firma dönem bilgileri
L_CDBTMP Form boyutları
L_DAILYEXCHANGES Günlük döviz kurları
LG_XXX_XX_STINVTOT Günlük malzeme ambar toplamları
LG_XXX_SRVCARD Hizmet kartları
LG_XXX_SRVUNITA Hizmet kaydı-Birim ataması
LG_XXX_DECARDS İndirim/Masraf kartları
LG_XXX_DISPLINE İş emirleri
LG_XXX_WSATTASG İş ist.-Özellik ataması
LG_XXX_WSATTVAS İş ist.-Özellik değeri ataması
LG_XXX_WORKSTAT İş istasyonları
LG_XXX_WSGRPF İş istasyonu grupları
LG_XXX_WSCHVAL İş istasyonu özellik değerleri
LG_XXX_WSCHCODE İş istasyonu özellikleri
LG_XXX_WSGRPASS İş istasyonu-grup ataması
LG_XXX_PEGGING İşlem bağlantıları (üretim emri, sipariş)
LG_XXX_QCLVAL Kalite kontrol değerleri
LG_XXX_QASGN Kalite kontrol hareketi- Kalite kontrol ataması
LG_XXX_XX_SLQCASGN Kalite kontrol hareketleri
LG_XXX_QCSLINE Kalite kontrol satırları
LG_XXX_QCSET Kalite kontrol setleri
LG_XXX_STCOMPLN Karma koli satırları
LG_XXX_CRDACREF Kart-Muhasebe kodları
LG_XXX_XX_CSHTOTS Kasa aylık toplamları
LG_XXX_XX_KSLINES Kasa işlemleri
LG_XXX_KSCARD Kasalar
L_RPFILTSXXX Kaydedilen rapor filtreleri
L_RPLAYS_XXX Kaydedilen rapor tasarımları
LG_XXX_OCCUPATN Kaynak kullanımları (üretim)
L_GOUSERS Kullanıcılar
L_CAPIDEF Kuruluş bilgileri (ambar, işyer, fabrika vb.)
LG_XXX_LOGREP LOG (izleme) kaydı
LG_XXX_XX_PRDCOST Maliyet dönem kapama kayıtları
LG_XXX_XX_STINVENS Malzeme alış/satış aylık toplamları
LG_XXX_ITEMSUBS Malzeme alternatifleri
LG_XXX_XX_STLINE Malzeme hareketleri
LG_XXX_CHARASGN Malzeme özellik ataması
LG_XXX_XX_SERILOTN Malzeme seri lot no. Bilgileri
LG_XXX_INVDEF Malzeme-Ambar bilgileri
LG_XXX_ITMUNITA Malzeme-Birim ataması
LG_XXX_ITMFACTP Malzeme-Fabrika bilgileri
LG_XXX_ITMWSDEF Malzeme-İş ist. bilgileri
LG_XXX_ITMWSTOT Malzeme-İş ist. Toplamları (günlük)
LG_XXX_ITEMS Malzemeler
LG_XXX_ITMCLSAS Malzeme-Malzeme sınıfı ataması
LG_XXX_SELCHVAL Malzeme-Özellik değerleri
LG_XXX_SUPPASGN Malzeme-Tedarikçi ataması
LG_XXX_ITMBOMAS Malzeme-Ürecetesi ataması
LG_XXX_EMCENTER Masraf malzemeleri